GARANTI Giant Hydraulikkhammer

1. Vilkår for garantien

Leho International Trade co, Ltd Anhui, heretter kalt "LEHO", garanterer at den splitter nye bom monterte hydrauliske hammer, og deler er solgt uten defekter i materiale og utførelse. Vilkårene i garantien er begrenset til 24 (tjuefire) måneder, eller 2000 (tre tusen) driftstime, avhengig av hva som kommer først etter datoen for levering til sluttkunde. Men i alle tilfelle, skal en eventuell garanti ikke forlenges mer enn 24 (tjuefire) måneder fra datoen for salg fra importør, uavhengig av om hammeren har vært i drift eller lagret hos forhandler i denne perioden.

2. Begrensning av garanti

LEHO garanterer ikke eventuelle skader som skjedde ved overbelastning, uaktsomhet eller feil bruk.

For eksempel kan LEHO ikke garantere følgende oppført problemene.

For eksempel kan GIANT ikke garantere følgende oppført problemene.

 1. Skade forårsaket av uønskede materialer som i det hydrauliske systemet.
 2. Skade forårsaket av forurensning av hydraulisk olje eller væsker.
 3. Skade som skyldes bruk av deler annet enn originale LEHO produkt.
 4. Skade forårsaket av endringer i produktet som ikke var autorisert eller godkjent av LEHO.
 5. Skade forårsaket av feil bruk, inspeksjon eller vedlikehold prosedyre som ble beskrevet i LEHO's manual.
 6. Skade forårsaket av overbelastning ved bruk og ut over beregnet operasjon kapasitet.
 7. Små forandringer i farge eller ekstern fargeendringer og slitasje over tid tid.
 8. Skade forårsaket på produktet ved fall under transporten.
 9. Når serienummeret på produktet er skadet eller endret.
 10. Garantideler som ikke tilhører denne garantien er som følger:
DELGARANTI TIDGARANTI GJELDER IKKE NÅR
Hammer kasse 3 måneder Skade ved bruk
Foringer 3 måneder Skade ved bruk
Låsebolt 3 måneder Skader på grunn av unormal bruk
Pakninger 3 måneder Skader på grunn av uønskede mattrialer i olje og sylinder.
Membran 3 måneder Skadet på grunn av bolt som løsner feil gass trykk eller feil bruk.
Akkumulator 3 måneder Feil bruk
Samlebolter 6 måneder Skader ved at boltene er løse eller påvirket
Sidebolt 3 måneder Skade ved å løsne eller påvirker utenfra
Ventilhus 6 måneder Skade på grunn av at sidebolter løsner, for høyt trykk ved feil justering av intern trykk.
Sylinder 24 måneder Skade på grunn av rust eller uønsket materiale i olje
 • Hammer underdel
 • Hammer overdel
 • Stempel
 • Ventil
24 måneder Skade på grunn av rust eller uønsket materiale i olje, feil spett eller feil montert spett eller feil på foringer.

3. Prosedyre for krav og virkemidler

 1. Tiltak i henhold til garanti krav er begrenset til å gjelde nye produkter, som selges til kunden innen 24 måneder. I tillegg må kunden eller forhandler kontakte Traasdahl as innen 15 dager fra dato for skade.
 2. Når kunde eller forhandler sender skaderapport til Traasdahl as med krav om erstatning under garanti tiden, skal han eller hun gi HAKO en gjennomført service rapport levert sammen med produktet og eventuelle andre tilgjengelige bevis som fotografier.
 3. Traasdahl as har rett til å inspisere ødelagte deler, og hvis LEHO ber kunden om å sende skadede delen tilbake, skal kunden eller forhandler etterkomme anmodningen og Kunden må betale frakt.
 4. Repprasjons arbeider under garantien er begrenset til utskifting av skadde deler eller kompensere med del pris. Ingen erstatning for tapt inntekt, for transport, vil bli akseptert.
 5. Generelle innenlands og sjø transport av produktet vil bli godkjent, men spesialtransport bruk som luft kurer eller ekspresslevering skal være godkjent før forsendelse fra LEHO.

4. Garanti suksesjon

Ved salg eller donasjon innenfor garantitiden, vil resten av garantien bli overført til nye eiere.